Yukarı
(0216) 290 14 61

Yorulmaz Hukuk Bürosu

Gayrimenkul Hukuku alanında ihtisaslaşarak çalışmalarını bu alanda yoğunlaştırmış tecrübeli avukatlarımızla, gayrimenkul sektöründe karşılaşılabilecek her türlü ihtilafın çözümüyle ilgili hukuki destek ve avukatlık hizmeti vermekteyiz.

Yorulmaz Hukuk Bürosu

Alanında uzman avukat kadromuzla, müvekkillerimize gayrimenkul hukuku, kamulaştırma hukuku ve sağlık hukuku alanlarında hizmet vermekteyiz.

Gayrimenkul Hukuku :Tapu iptali ve tescil davaları, Mülkiyet Tespiti Davaları, Tenkis Davaları, Gayrimenkul Satış Vaadine Dayalı Tapu İptali ve Tescili Davaları, Muris Muvazaası, Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi, Önalım Davaları, Zilyetlik, Tapu Kaydının Düzeltilmesi Davası, Tapusuz Taşınmasızın Tescili, Tapu Sicillerinin Tutulmasından Kaynaklı Tazminat Davaları, Orman Niteliğini Yitiren Taşınmazlarla İlgili Tespit ve Tescil Davaları

Kamulaştırma Hukuku : Kamulaştırma Bedel Tespiti Davaları, Kamulaştırmasız El Atma Nedeniyle Tazminat Davaları, Kamulaştırma Bedelinin Arttırılması Davaları, Kamulaştırma Yoluyla İrtifak Hakkı Tesisi Davaları, Kamulaştırılan Taşınmazın Geri Alınması Davaları, Kamulaştırma Bedelinin Geç Ödenmesinden Kaynaklanan Tazminat Davaları

İmar Hukuku : İmar İhya Davaları, İmar Planının İptali Davaları, Hukuki El Atma Davaları

Çalışma Alanlarımız

Yorulmaz Hukuk Bürosu Olarak Hizmet Verdiğimiz Hukuk Branşları.

Büromuzun temel çalışma alanı gayrimenkul hukukudur. Bu çerçevede, gayrimenkul hukuku alanına giren her türlü ihtilafın kısa sürede ve doğru biçimde çözümü hususunda hukuki yardımda bulunmaktayız.

Kamulaştırma işlemlerinin her aşaması ile ilgili müvekkillerimize hukuksal katkıda bulunulmakta, kamulaştırma bedellerinin taşınmazın gerçek bedelini yansıtması ve en kısa sürede ödenmesi hususunda çalışmalar yapılmaktayız.

İdarenin, herhangi bir kamulaştırma işlemi yapmaksızın yahut eksik ve hatalı kamulaştırma işlemi ile özel mülkiyete konu taşınmazlara hukuken veya fiilen el koymasından kaynaklanan her türlü uyuşmazlığın çözümü noktasında çalışmalar yapmaktayız.

İmar kanunu ile imar ve gecekondu mevzuatına dayalı her türlü ihtilafın giderilmesi konusunda çalışmalar yapmakta, imar planlarından ve imar uygulamalarından kaynaklanan mağduriyetlerin giderilmesi hususunda hukuki yardımda bulunmaktayız.

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve ilgili yönetmeliklerin uygulanması ile ilgili yıkım ve sonrasında ortaya çıkan ihtilafların çözülmesinde hukuki yardımda bulunmakta ve danışmanlık hizmeti sağlamaktayız.

Orman mevzuatından kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümlenmesi konusunda çalışmalar yapmakta, orman kanunlarında yapılan değişiklerle orman tahdit sınırları dışına çıkarılan yerlerin mülkiyet haklarının kazanılması ile ilgili hukuki yardımda bulunmaktayız.

Gayrimenkullerin hukuki durumlarının ve statülerinin tespitine yönelik kadastro uygulamalarından doğan her türlü uyuşmazlıkla ilgili hukuki yardımda bulunmaktayız.

Vakıf evlatlığının tespiti ve galle fazlasının tahsili konuları başta olmak üzere, vakıflar hukukundan kaynaklanan her türlü uyuşmalıkla ilgili danışmanlık hizmeti vermekte ve hukuki yardımda bulunmaktayız.

Avukatlarımiz

Alanında Uzman Avukat Kadrorumuz

Bize Ulaşın : (0216) 290 14 61